DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

STT

HỌ VÀ TÊN

Cha mẹ em

Trưởng

BĐD lớp

Địa chỉ

Số

Điện thoại

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Th Kim Cương

Từ Kim Ngọc

6A1

Ấp 6

01646282107

 

 

2

Trần Văn Sanh

Trần Tấn Tài

6A2

Ấp 7

 

 

 

3

Huỳnh Văn An

Huỳnh Như Thư

6A3

Ấp 8

0939718911

 

 

4

Nguyễn Văn Công

Nguyễn Quốc Vinh

6A4

Ấp 8

01288735445

 

 

5

Lê Văn Rồng

Lê Thị Huỳnh Như

7A1

Ấp 4

01645544391

 

 

6

Phạm Công Điền

Phạm Quốc Anh

7A2

Ấp 7

01638103232

 

 

7

Nguyễn Thanh Mộng

Nguyễn Vịnh Hân

7A3

Ấp 12

0916410606

 

 

8

Dương Cẩm Lình

Lê Khắc Văn

7A4

Ấp 12

0917697376

 

 

9

Huỳnh Thanh Lễ

Huỳnh Thanh Luận

8A1

Ấp 5A

01659801221

 

 

10

Huỳnh Thanh Tú

Huỳnh Thị Như Ý

8A2

Ấp 7

01685047768

 

 

11

Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Cần

8A3

Ấp 8-TP

01682634754

 

 

12

Huỳnh Thanh Lâm

Huỳnh Như

9A1

Ấp 5A

01657823195

 

 

13

Nguyễn Văn Trí

Nguyễn T Nguyệt Chi

9A2

Ấp 7

0983259821

 

 

14

Nguyễn Hoàng Teo

Nguyễn Nhựt Hào

9A3

Ấp 7

01229480362