Sunday, 28/11/2021 - 07:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ba Trinh

LINK HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG KHỐI 7-9

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRwxSdaO4RzKZmNkEr6yS3V7tBX7KK5kVz5uIgUO9Vz05jiegqqG3twKovYFR7WlrP0zAhwZNFju_l_/pubhtml

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU KHỐI 6-8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRDjU64lXY64HBm6s3jpHbvzaFXhzqpk57bGcYJseLsFe3MKYZUQNRzm-rUzlH3YZIVwE8ycgBIP0JG/pubhtml

KHỐI 6

- Toán 6A1,6A1 Cô Sen: https://meet.google.com/yqm-ehjc-gcm

- Toán 6A3 Cô Xinh: https://meet.google.com/rdy-arxe-shc

- Khoa học tự nhiên (Vật lí) Thầy Thành: https://meet.google.com/gwx-krbg-npe

- Khoa học tự nhiên (Hóa-Sinh) Thầy Trúc: https://meet.google.com/pcz-rmyp-wos

- Môn Công nghệ 6 Cô Tho: Cô Tho: https://meet.google.com/pjf-zmtj-dis

- Văn 6A1,6A2 Cô Xuân: https://meet.google.com/rmt-usft-edq

- Văn 6A3 Cô Phấn: https://meet.google.com/wvz-ufzz-zst

- Lịch Sử 6 Thầy Khánh: https://meet.google.com/qee-ixgk-bxq

- Địa lí 6 Thầy Hải: https://meet.google.com/opu-pskq-sme

- Giáo dục công dân 6 Thầy Tân: https://meet.google.com/rzp-mtcf-pmk

- Tiếng Anh 6 Cô Hà: https://meet.google.com/qtf-bbnt-mug

- Tin học 6 Thầy Huy: https://meet.google.com/dvd-wies-bvo

- Mỹ Thuật: 

- Âm nhạc: 

- Sinh hoạt chủ nhiệm 6A1 Cô Xuân: https://meet.google.com/rmt-usft-edq

- Sinh hoạt chủ nhiệm 6A2 Cô Sen: https://meet.google.com/yqm-ehjc-gcm

- Sinh hoạt chủ nhiệm 6A3 T Cảnh: https://meet.google.com/air-hehz-dek

KHỐI 7

- Toán 7A1,7A2,7A3 Thầy Cường: https://meet.google.com/wwq-ytno-huh

- Toán 7A4 Cô Xinh: https://meet.google.com/rdy-arxe-shc

- Vật lý 7 Thầy Thanh Toàn: https://meet.google.com/hkw-wgfw-ipy

- Sinh học 7 Cô Bích: https://meet.google.com/ffr-smya-cob

- Công nghệ 7 Cô Phương: http://meet.google.com/fxr-txyu-vtu

- Ngữ Văn 7 Thầy Quốc Hưng: https://meet.google.com/bsz-nfim-jka

- Lịch sử 7 Thầy Tùng: https://meet.google.com/ryb-hapj-sju

- Địa lí 7 Thầy Hải: https://meet.google.com/opu-pskq-sme

- Giáo dục công dân Thầy Tân: https://meet.google.com/rzp-mtcf-pmk

- Tiếng Anh 7 Thầy Nhựng: https://meet.google.com/qnm-inpd-ayt

- Tin học 7 Thầy Thuận: https://meet.google.com/ycv-mvss-pfg

- Sinh hoạt chủ nhiệm 7A1 Cô Bích: https://meet.google.com/ffr-smya-cob

- Sinh hoạt chủ nhiệm 7A2 Thầy Thuận https://meet.google.com/ycv-mvss-pfg

- Sinh hoạt chủ nhiệm 7A3 Cô Tuyết Anh: https://meet.google.com/zay-jfor-gvu

- Sinh hoạt chủ nhiệm 7A4 Thầy Hải: https://meet.google.com/opu-pskq-sme

KHỐI 8

- Toán 8A1, 8A2 Cô Hoa: https://meet.google.com/cwf-gtjh-sbv

- Toán 8A3 Thầy Quân: https://meet.google.com/jpz-tqwt-inw

- Vật lí Thầy Thành:  https://meet.google.com/gwx-krbg-npe

- Hóa học 8 Thầy Lễ: https://meet.google.com/cnb-wcqi-aji

- Sinh 8 Cô Tho: https://meet.google.com/pjf-zmtj-dis

- Công nghệ Thầy Thành: https://meet.google.com/gwx-krbg-npe

- Văn 8A1,8A2 Thầy Trung: meet.google.com/mjz-jwrz-mox

- Văn 8A3 Cô Phấn: https://meet.google.com/wvz-ufzz-zst

- Sử 8 Cô Phượng: https://meet.google.com/gkw-sbrm-ucm

- Địa lí 8 Thầy Chu Toàn: https://meet.google.com/wgx-ovbo-aya

- Giáo dục công dân Thầy Tân: https://meet.google.com/rzp-mtcf-pmk

- Tiếng Anh 8 Thầy Nhựng: https://meet.google.com/qnm-inpd-ayt

- Tin học 8 Thầy Thuận: https://meet.google.com/ycv-mvss-pfg

- Sinh hoạt chủ nhiệm 8A1 Cô Hoa: https://meet.google.com/cwf-gtjh-sbv

- Sinh hoạt chủ nhiệm 8A2 Cô Tho: https://meet.google.com/pjf-zmtj-dis

- Sinh hoạt chủ nhiệm 8A3 Thầy Lễ: https://meet.google.com/cnb-wcqi-aji

KHỐI 9

- Toán 9A1,9A3 Thầy Quân: https://meet.google.com/jpz-tqwt-inw

- Toán 9A2 Cô Hoa: https://meet.google.com/cwf-gtjh-sbv

- Vật lý 9 T Toan:  https://meet.google.com/hkw-wgfw-ipy

- Hóa 9 Cô Phương: http://meet.google.com/fxr-txyu-vtu

- Sinh học 9 Cô Bích: https://meet.google.com/ffr-smya-cob

- Công nghệ 9 Thầy Lễhttps://meet.google.com/cnb-wcqi-aji

- Văn 9A3 Thầy Trung: meet.google.com/mjz-jwrz-mox

- Văn 9A1, 9A2 Cô Oanh: https://meet.google.com/ikc-sjro-psb

- Lịch Sử 9 Thầy Tùng: https://meet.google.com/ryb-hapj-sju

- Địa lí 9 Thầy Chu Toàn: https://meet.google.com/wgx-ovbo-aya

- Giáo dục công dân 9 Cô Phượng: https://meet.google.com/gkw-sbrm-ucm

- Tiếng Anh 9 Cô Hà: https://meet.google.com/qtf-bbnt-mug

- Tin học: https://meet.google.com/dvd-wies-bvo

- Sinh hoạt chủ nhiệm 9A3 Cô Phượng: https://meet.google.com/gkw-sbrm-ucm

- Sinh hoạt chủ nhiệm 9A1 Thầy Chu Toàn: https://meet.google.com/wgx-ovbo-aya

- Sinh hoạt chủ nhiệm Cô Oanh: https://meet.google.com/ikc-sjro-psb

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 11 : 467
Năm 2021 : 5.781